Ruilen & retourneren

Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat je het product ontvangen hebt.

Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, moet je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan leukverpakt retourneren. Meld je retour altijd eerst via de mail en vermeld bij je retour je ordernummer.

Wanneer je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan leukverpakt.

Het kenbaar maken dien je te doen via een mail aan: info@leukverpakt.nl.
Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien je na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Wanneer je de bestelling ongefrankeerd retourneert ben ik genoodzaakt kosten a €14,50 in rekening te brengen.

Wanneer je een product wilt ruilen, kun je het huidige product retour sturen en moet je een nieuwe order plaatsen met het product dat je graag wilt ontvangen. 

Vertoont je product (onverwacht) gebreken, neem dan contact met mij op. Dan probeer ik een passende oplossing te vinden.